شرکت اندیشه ابرار

درباره ما

طرح های مدیریتی خود را به ما بسپارید.

معرفی شرکت

شرکت اندیشه ابرار در سال 1383 تأسیس و از ابتدای سال 1385 با دعوت رئیس وقت پارک علم و فناوری خراسان، وارد این پارک شد. از آن زمان تا کنون، این شرکت ده ها پروژه مطالعاتی، تحقیقاتی، عملیاتی مختلف در سازمان ها و مجموعه های مختلف اجرا نموده و از همکاری با متخصصان و پژوهشگران مختلف بهره برده است.

شرکت اندیشه ابرار در راستای اجرای فعالیت های خود، مجوزهای ذیل را از مراجع مختلف اخذ نموده است:

مجوز ها